หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับ   |   กิจกรรม   |   การศึกษา   |   Download  |   หน่วยงาน

 

ผู้อำนวยการ

ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ

e-mail : directorkasama@yahoo.co.th

    ระบบบริหารการศึกษา
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปhttp://registra.bpi.ac.th
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. Bullet   ข่าวประชาสัมพันธ์

            การจัดการความรู้https://www.facebook.com/Knowledge-Management-ChiangMai-Dramatic-Arts-College-737069399766395/

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

  ** ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560...............

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรี

  ** ประกาศสอบราคาเครื่องดนตรีที่ให้เสียง (60.13.17.00)

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายตามประเพณีพื้นบ้านสำหรับสุภาพสตรี

  ** ประกาศสอบราคาเครื่องแต่งกายตามประเพณีพื้นบ้านสำหรับสุภาพสตรี (50.10.22.04)

  ** ประกาศสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ (43.21.15.00)

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาหนังสือแบบเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ

  ** ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (43.21.15.00)